1. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

Zgłoszony do Biegu uczestnik może odbyć swój bieg w terminie 30.12.2020 – 1.01.2021 na dowolnej trasie w miejscu zamieszkania lub pobytu. Długość trasy biegu to tradycyjnie 10 km. Pomiaru trasy oraz czasu je pokonania uczestnik winien udokumentować  dowolnym urządzeniem GPS umożliwiającym wykonanie zdjęcia lub zrzutu ekranu, który należy przesłać emailem  na   adres organizatora:  biegsylwestrowy@gckis.trzebnica.pl do godz. 24.00 dnia 1.01.2021 r.

 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnik  biegu  zobowiązany  jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania dystansu społecznego.  Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego pokonania trasy. 

 

3. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

W  biegu  może wziąć udział każdy,  kto  ukończył  16 rok życia, dokonał elektronicznego zgłoszenia, uiścił opłatę startową w wysokości 20 zł – pokrywającą jedynie koszt produkcji medalu oraz jego wysyłki. Opłata nie podlega zwrotowi. Link  do zgłoszeń  znajduje  się na stronie na stronie www.biegsylwestrowy.pl.

Opłatę  startową  przelać należy na rachunek bankowy organizatora:

  • 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103
  • w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika

 

4. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Rejestracja uczestnika poprzez stronę internetową, uregulowanie opłaty startowej.

2. Nadanie numeru startowego w formie pdf na stronie zgłoszeń.

3. Pokonanie dystansu minimum 10 km z numerem lub bez.

4. Przesłanie zdjęcia z pokonania trasy wraz ze zmierzonym czasem oraz datą.

5. Weryfikacja przesłanych materiałów, sukcesywne aktualizowanie klasyfikacji indywidualnej OPEN oraz w kategoriach wiekowych. Ze względu na różnice w pokonanym dystansie, różnorodności tras, etc. Klasyfikacja jest oczywiście poglądową. Taki udział pozwala jednak na utrzymanie ciągłości uczestnictwa w naszej imprezie.

6. Wysyłka medali prowadzona będzie na adresy podane w zgłoszeniu.