1. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

Zgłoszony do Biegu uczestnik może odbyć swój bieg w terminie 30.12.2020 – 1.01.2021 na dowolnej trasie w miejscu zamieszkania lub pobytu. Długość trasy biegu to 5 km i 10 km. Pomiaru trasy oraz czasu jej pokonania uczestnik winien udokumentować  dowolnym urządzeniem GPS umożliwiającym wykonanie zdjęcia lub zrzutu ekranu, który należy przesłać emailem  na  adres organizatora:  biegsylwestrowy@gckis.trzebnica.pl do godz. 23:59 dnia 1.01.2021 r.

 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uczestnik  biegu  zobowiązany  jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia dotyczących zachowania dystansu społecznego.  Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego pokonania trasy. 

 

3. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

W  biegu  może wziąć udział każdy,  kto  ukończył  16 rok życia, dokonał elektronicznego zgłoszenia, uiścił opłatę startową w wysokości 20 zł – pokrywającą jedynie koszt produkcji medalu oraz jego wysyłki. Opłata nie podlega zwrotowi. Link  do zgłoszeń  znajduje  się na stronie na stronie www.biegsylwestrowy.pl.

Opłatę  startową  przelać należy na rachunek bankowy organizatora:

  • 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103
  • w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika

 

4. PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Rejestracja uczestnika poprzez stronę internetową, uregulowanie opłaty startowej.

2. Nadanie numeru startowego w formie pdf na stronie zgłoszeń.

3. Pokonanie dystansu zadeklarowanego podczas zapisów (5 lub 10 km) z numerem lub bez.

4. Przesłanie zdjęcia z pokonania trasy wraz ze zmierzonym czasem oraz datą.

5. Weryfikacja przesłanych materiałów, sukcesywne aktualizowanie klasyfikacji indywidualnej OPEN oraz w kategoriach wiekowych. Ze względu na różnice w pokonanym dystansie, różnorodności tras, etc. Klasyfikacja jest oczywiście poglądową. Taki udział pozwala jednak na utrzymanie ciągłości uczestnictwa w naszej imprezie.

6. Wysyłka medali prowadzona będzie na adresy podane w zgłoszeniu.