Regulamin 33. Ulicznego Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2017

I.CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
 2. Zdobywanie nowych jej zwolenników.
 3. Kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych.
 4. Promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.
 5. Sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II. ORGANIZATOR

Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu,

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 31.12.2017 o godzinie 12:00.
Start i meta przy urzędzie gminy Trzebnica, plac Piłsudskiego 1.

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

Biegi Młodzieżowy

Biegi Młodzieżowe

Bieg Rodzinny

Bieg Rodzinny

Regulaminy zostaną ogłoszone 1 grudnia

VI. TRASA BIEGU

 1. 10km (2 pętle po ok. 5000 m).
 2. Trasa oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej.
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odżywiania i odświeżania.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy urzędzie gminy Trzebnica, plac Piłsudskiego 1.
 6. W biegu na 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 9. W biegu głównym przewidziany jest limit 2000.

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja mieszkańców miasta Trzebnica.
 3. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych. Kategoria „niepełnosprawni” obejmuje wyłącznie amputantów kończyn.
 4. Wiekowa: kobiet i mężczyzn.
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 20 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 20 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 27 grudnia otrzymają pakiet startowy: nr startowy, woda, posiłek regeneracyjny, medal na mecie, koszulkę biegu, kalendarz 2018.
 3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN otrzymają nagrody finansowe (500 zł,300 zł,200 zł) oraz trofea.
 4. Najlepsi mieszkańcy gminy Trzebnica (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea.
 5. Najlepsi zawodnicy w kategorii osób niepełnosprawnych (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea.
 6. Najlepsi zawodnicy w kategoriach wekowych (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN.
 7. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie,
 8. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 09.00 – 14.00
 9. Organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 27.12.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.biegsylwestrowy.pl
 2. Przy zgłoszeniu można wybrać miejsce odbioru pakietu startowego dzień wcześniej tj. w sobotę 30 grudnia we Wrocławiu. Wszystkie zgłoszenia, które nie będą posiadały tej kategorii będzie można odebrać 30 grudnia w Trzebnicy.
 3. W dniu biegu 31.12.2017 wszystkie pakiety startowe będą do odbioru w biurze zawodów w Trzebnicy.
 4. Start w biegu jest odpłatny. 10 zł z każdej opłaty startowej zostaje przekazane na cel charytatywny. Koszt cegiełki to:
  -do 30.11.2017 r. – 60 zł,
  -do 27.12.2017 r. – 70 zł
  Mieszkańcy gminy Trzebnica:
  -do 30.11.2017 r. –30 zł
  -do 27.12.2017 r. – 40 zł
  Zawodnicy stowarzyszenia Pro-Run Wrocław
  -do 27.12.2017 r. – 40 zł
 5. Zapisy w dniu zawodów 31.12.2017 r. – 100 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc. Wolne miejsca startowe na dzień biegu zostaną ogłoszone po zamknięciu listy startowej w dniu 27.12.2017.
  Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 5 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Przy fakturze do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.
 6. Faktury mogą być wystawione najwcześniej 30 dni przed biegiem.
 7. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 27.12.2017 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 8. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:
  Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław nr konta: 44105015751000009080005508 Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Sylwestrowy, nazwisko i imię
 9. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
 10. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 11. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 12. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 11.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 13. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (2000 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
  Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych,
 6. Weryfikacji nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy (oraz we wcześniejszym terminie podanym przez organizatora na stronie biegu) z dowodem osobistym lub paszportem celem potwierdzenia daty urodzenia oraz narodowości,
  pełnoletni uczestnicy imprezy mogą okazać aktualne badanie lekarskie lub własnoręcznym podpisem w obecności sędziego zaświadczyć o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 8. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 7 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

 

5. W celu zgłoszenia szkody należy skontaktować się z ubezpieczycielem TU Europa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.