Regulamin 32. Biegu Sylwestrowego Dzieci i Młodzieży Trzebnica 2016
31 grudnia 2016 (sobota)

ZAPISY DATASPORT | Online

ZAPISY | Online bez konieczności zakładania konta na datasport
FORMULARZ ZAPISÓW DRUŻYNOWYCH | plik exel do zgłoszenia na e-mail (można go też wykorzystać do zgłoszeń indywidualnych aby nie zakładać dziecku konta na datasport)
OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNA PRAWNEGO

I.CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zdobywanie nowych jej zwolenników.
 3. Kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych.
 4. Promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.
 5. Sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II. ORGANIZATOR

Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu,
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633
Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. KONTAKT

 • Dyrektor Biegu: Jolanta Krężel, e-mail: jolanta.krezel@pro-run.pl
 • Dyrektor techniczny biegu: Janusz Pancerz
 • Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Biegi Dzieci i Młodzieży odbędą się dnia 31.12.2016 od godziny 09:00, zgodnie z harmonogramem biegów:

TRASA CZERWONA (1200 m)

 • godz. 09.05 dziewczęta rocznik 2006 – SP kl.4
 • godz. 09.15 chłopcy rocznik 2006 – SP kl.4
 • godz. 09 25 dziewczęta rocznik 2005 – SP kl.5
 • godz. 09.35 chłopcy rocznik 2005 – SP kl.5
 • godz. 09.45 dziewczęta rocznik 2004 – SP kl. 6

TRASA NIEBIESKA (1400 m)

 • godz. 09.55 chłopcy rocznik 2004 – SP kl.6
 • godz. 10.05 dziewczęta rocznik 2003 – Gim. kl.1
 • godz. 10.15 chłopcy rocznik 2003 – Gim. kl.1
 • godz. 10.25 dziewczęta rocznik 2002 – Gim. kl.2
 • godz. 10.35 chłopcy rocznik 2002 – Gim. kl.2
 • godz. 10.45 dziewczęta rocznik 2001 – Gim. kl.3
 • godz. 10.55 chłopcy rocznik 2001 – Gim. kl.3

V. TRASA BIEGU

 1. Dziewczęta z rocznika 2006-2004 (IV-VI klasa) oraz chłopcy z rocznika 2006-2005 (IV-V klasa): trasa czerwona o długości około 1200 metrów.
 2. Dziewczęta rocznik 2003-2001 (I-III klasa gimnazjum) oraz chłopcy rocznik 2004-2001 (klasa VI oraz I-III klasa gimnazjum): trasa niebieska o długości około 1400 metrów.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej.
 4. Start i meta biegów znajduje się przy urzędzie gminy Trzebnica, start od ulicy Witosa, meta na ul. Daszyńskiego.
 5. W biegach dzieci i młodzieży nie obowiązuje limit czasowy.
 6. Uczestnicy biegów muszą stosować się do poleceń wyznaczonych służb, obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 7. W biegach dzieci i młodzieży przewidziany jest limit 500 uczestników.

TRASA CZERWONA:

TRASA NIEBIESKA:

VI. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja wiekowa dziewcząt i chłopców, I-III miejsce każdej kategorii wiekowej.
 2. Klasyfikacja drużyn szkolnych:

Klasyfikacji podlega suma wyników minimum trzech osób startujących w jednej serii biegu (jeden rocznik, dziewczynki lub chłopcy).

O wyniki w serii decyduje zajęte miejsce na mecie (kolejność), a nie czas biegu.

Za zdobyte miejsce drużynowo w danej serii przyznawane są punkty. O zwycięstwie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej decyduje suma zebranych punktów.

O klasyfikacji końcowej decyduje zatem kryterium jakościowe (zajęte miejsce w biegu – minimum trzech zawodników z jednej szkoły) jak i ilościowe (wystawienie zawodników w poszczególnych seriach).

3. Klasyfikacja drużyn klubów sportowych

Klasyfikacji podlega suma wyników minimum dwóch osób startujących w jednej serii biegu (jeden rocznik, dziewczynki lub chłopcy).

O wyniki w serii decyduje zajęte miejsce na mecie (kolejność), a nie czas biegu.

Za zdobyte miejsce drużynowo w danej serii przyznawane są punkty. O zwycięstwie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej decyduje suma zebranych punktów.

O klasyfikacji końcowej decyduje zatem kryterium jakościowe (zajęte miejsce w biegu – minimum dwóch zawodników z jednej szkoły) jak i ilościowe (wystawienie zawodników w poszczególnych seriach).

4. Jeden zawodnik może reprezentować zarówno szkołę jak i klub sportowy (niezbędne wskazanie w zapisach nazwy szkoły i klubu).
5. Punkty za poszczególne miejsca drużyny szkolnej czy klubowej to w danej serii to:

 • 1 miejsce – 15 pkt.
 • 2 miejsce – 12 pkt.
 • 3 miejsce – 10 pkt.
 • 4 miejsce – 9 pkt.
 • 5-6 miejsce – 8 pkt.
 • 7-8 miejsce – 7 pkt.
 • 9-12 miejsce – 6 pkt.
 • 13-17 miejsce – 5 pkt.
 • 18-23 miejsce – 4 pkt.
 • 24-29 miejsce – 3 pkt.
 • 30-35 miejsce – 2 pkt.
 • 36 i więcej – 1 pkt.

VII. POMIAR CZASU

1. W każdym biegu mierzony jest czas trzech najlepszych zawodników.
2. Zawodnicy identyfikowani są na podstawie numerów startowych.

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz wodę na mecie.
 2. Trofea za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt i chłopców, w każdej serii biegu.
 3. Trofea za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji drużyn szkolnych.
 4. Trofea za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji drużyny klubu sportowego.
 5. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie.
 6. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 08.00 – 12.00.
 7. Organizator zapewnia opiekę lekarską od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

IX. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 27.12.2016 r. do godz. 24:00 na stronie www.biegsylwestrowy.pl .
 2. Zgłoszenia grupowe przez nauczyciela lub trenera na e-mail zawody@pro-run.pl z wypełnionym formularzem: POBIERZ
 3. W dniu biegu rejestracja (zapisy) uczestników nie będą prowadzone.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze numeru startowego oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna zawierającego informację o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych: oświadczenie – POBIERZ
 5. Odbiór numerów startowych w dniu biegu w biurze zawodów (hala sportowa, ul. Kościelana) w godzinach 7.00-9.30
 6. Udział w biegu jest bezpłatny.

X. UCZESTNICTWO

 1. Weryfikacji uczestników nastąpi w biurze zawodów w dniu imprezy (oraz we wcześniejszym terminie podanym przez organizatora na stronie biegu) na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 4. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.