UWAGA ! Zmiana miejsca oraz tras biegowych

Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży 35. Uliczny Bieg Sylwestrowy – Trzebnica 2019 – 30 grudnia 2019 –

DO POBRANIA

I CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zdobywanie nowych jej zwolenników.
 3. Kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych.
 4. Promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.
 5. Sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II ORGANIZATOR

 1. Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu tel. 71 312 11 71
 2. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. KONTAKT

 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy ul. Kościelna 9
 • tel. 71 312 11 71
 • Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV UCZESTNICY, TERMIN I MIEJSCE

 • Dzieci i młodzież szkół podstawowych posiadający dokument tożsamości, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach, zgodę na rejestrowanie wizerunku.
 • Biegi Dzieci i Młodzieży odbędą się dnia 30.12.2019 (poniedziałek) od godziny 11:00, zgodnie z harmonogramem biegów:

V TRASA BIEGU

 1. Trasa czerwona: START – ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Korczaka, Leśna , deptak przy stawach, Leśna,  do METY przy ul. 3 Maja
 2. Trasa niebieska: START – ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Korczaka, Leśna , deptak przy stawach, Leśna,  do METY przy ul. 3 Maja
 3. Nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej.
 4. W biegach dzieci i młodzieży nie obowiązuje limit czasowy.
 5. Uczestnicy biegów muszą stosować się do poleceń wyznaczonych służb, organizatora imprezy oraz sędziego głównego.

TRASA CZERWONA (1000 m)

 • godz. 11.00 uroczyste otwarcie imprezy
 • godz. 11.10 dziewczęta rocznik 2009 i młodsze
 • godz. 11.15 chłopcy rocznik 2009 i młodsi
 • godz. 11 20 dziewczęta rocznik 2008
 • godz. 11.25 chłopcy rocznik 2008
 • godz. 11 30 dziewczęta rocznik 2007
 • godz. 11.35 chłopcy rocznik 2007
 • godz. 11.40 dziewczęta rocznik 2006
 • godz. 11 50 dziewczęta rocznik 2005

TRASA NIEBIESKA (1250 m)

 • godz. 11 45 chłopcy rocznik 2006
 • godz. 11 55 chłopcy rocznik 2005

VI ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 8.00-10.30 w biurze zawodów.  Mile   widziane   wcześniejsze   zgłoszenia   e-mailowe   na    adres: sport@gckis.trzebnica.pl
 2. Opłata startowa dla zgłoszeń grupowych przekazana winna zostać na konto numer 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103 Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica W tytule przelewu wystarczy podać nazwę zgłoszonej drużyny. Może być także uiszczona w dniu zawodów.
 3. Wysokość opłaty startowej wynosi 5 zł od uczestnika.
 4. Dla zgłoszeń indywidualnych opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów.
 5. Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 8.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy przy ul. 3 Maja
 6. Potwierdzanie zgłoszeń, weryfikacja oświadczeń rodziców (opiekunów), wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.30 w biurze zawodów.
 7. Druk zgody rodziców/opiekunów, oraz zgody na rejestrację wizerunku pobrać można ze strony internetowej biegu.
 8. Nagrody
  1. Indywidualnie za miejsca I – III oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – upominki rzeczowe. Medale do 30 miejsca przy ogólnej liczbie ponad 400 uczestników, poniżej 400 uczestników medal dla każdego
  2. Zespołowo: nagrody dla szkół w postaci sprzętu sportowego.
  3. Puchary i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji szkół podstawowych oraz klubów sportowych
 9. Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m-ce – 15pkt, II m-ce – 12 pkt., III m-ce – 10 pkt, V m-ce – 9 pkt, V-VI m-ce – 8 pkt, VII-VIII m-ce – 7 pkt., IX-XII m-ce – 6 pkt, XIII-XVII mc-ce -5 pkt, XVIII-XXIII m-ce – 4 pkt, XXIV-XXIX m-ce – 3 pkt, XXX-XXXV m-ce – 2 pkt, XXXVI-XL m-ce -1 pkt

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biegi mogą być odwołane jedynie z powodu ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy posiłek oraz gorącą herbatę. Organizator zapewnia przebieralnie dla zawodników, ciepłą i zimną wodę w obiekcie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione. O sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator.