Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży w ramach34. Ulicznego Biegu Sylwestrowego

– Trzebnica 2018 – 30 grudnia 2018 –

ZAŁĄCZNIKI

 1. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego.
 2. KARTA STARTOWA

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zdobywanie nowych jej zwolenników.
 3. Kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych.
 4. Promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.
 5. Sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II. ORGANIZATOR

 1. Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.
 2. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu. Organizator zapewnia pełne zabezpieczenie medyczne.

II. KONTAKT

 1. Dyrektor Biegu – Janusz Pancerz; tel. 71 312 11 71; strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

IV. TRASA BIEGU

 1. Trasa czerwona: START – ul. Daszyńskiego, Rynek , Głowackiego Polna, do METY przy ul. Sienkiewicza.
 2. Trasa niebieska: START – ul. Daszyńskiego, Rynek, Głowackiego, Wałowa, Polna do METY przy ul. Sienkiewicza.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej.
 4. W biegach dzieci i młodzieży nie obowiązuje limit czasowy.
 5. Uczestnicy biegów muszą stosować się do poleceń wyznaczonych służb, organizatora imprezy oraz sędziego głównego.

V. UCZESTNICY, TERMIN I MIEJSCE

  1. Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadający dokument tożsamości oraz prawidłowo wypełniony i podpisany przez rodzica /opiekuna prawnego formularz zgłoszenia dziecka do biegu dzieci i młodzieży, 30 grudnia 2018 roku, zorganizowanego w ramach 34. Biegu Sylwestrowego.
 1. Bieg dzieci i młodzieży odbędzie się dnia 30.12.2018 (niedziela) od godziny 11:00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

TRASA CZERWONA (1000 m)

 • godz. 11.00 uroczyste otwarcie imprezy
 • godz. 11.10 dziewczęta rocznik 2008
 • godz. 11.15 chłopcy rocznik 2008
 • godz. 11 20 dziewczęta rocznik 2007
 • godz. 11.25 chłopcy rocznik 2007
 • godz. 11 30 dziewczęta rocznik 2006

TRASA NIEBIESKA (1200 m)

 • godz. 11.35 chłopcy rocznik 2006
 • godz. 11.40 dziewczęta rocznik 2005
 • godz. 11 45 chłopcy rocznik 2005
 • godz. 11 50 dziewczęta rocznik 2004
 • godz. 11 55 chłopcy rocznik 2004
 • godz. 12 00 dziewczęta rocznik 2003
 • godz. 12 05 chłopcy rocznik 2003

TRASA CZERWONA:

TRASA NIEBIESKA:

VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu zawodów 30 grudnia 2018 roku od godz. 8.00 do 10.30 w biurze zawodów. Istnieje możliwość wcześniejszego zgłoszenia e-mailem na adres: sport@gckis.trzebnica.pl.
 2. Opłata startowa dla zgłoszeń grupowych powinna zostać wpłacona na konto bankowe: numer 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103 Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica. W tytule przelewu wystarczy podać nazwę zgłoszonej drużyny. Może być także uiszczona w dniu zawodów.
 3. Wysokość opłaty startowej wynosi 5 zł od uczestnika.
 4. Dla zgłoszeń indywidualnych opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów.
 5. Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 8.00 w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy.
 6. Potwierdzanie oraz weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.30 w biurze zawodów.
 7. Regulamin biegu dzieci i młodzieży został zamieszczony na stronie internetowej biego www.biegsylwestrowy.pl.
 8. Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej biegu www.biegsylwestrowy.pl.

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

  1. Indywidualnie za miejsca I – III oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – upominki rzeczowe.
  1. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy, medale do 30 miejsca przy ogólnej liczbie ponad 400 uczestników.
  1. Puchary i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 1. Puchary i dyplomy w klasyfikacji klubów sportowych: punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m-ce – 15pkt, II m-ce – 12 pkt., III m-ce – 10 pkt, V m-ce – 9 pkt, V-VI m-ce – 8 pkt, VN-VIII m-ce – 7 pkt., IX-XII m-ce – 6 pkt, XIII-XVN mc-ce -5 pkt, XVNI-XXNI m-ce – 4 pkt, XXIV-XXIX m-ce – 3 pkt, XXX-XXXV m-ce – 2 pkt, XXXVI-XL m-ce -1 pkt

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Bieg może zostać odwołany jedynie z powodu ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych.
  1. Wszystkim uczestnikom organizator zapewnia posiłek oraz gorącą herbatę.
  1. Organizator zapewnia przebieralnie dla zawodników, ciepłą i zimną wodę w obiekcie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 1. O sprawach nie ujętych  w regulaminie decyduje organizator.

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Mapa tras Biegów Dzieci i Młodzieży 34. Ulicznego Biegu Sylwestrowego 2018.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego.
 2. KARTA STARTOWA