Regulamin Biegów Dzieci i Młodzieży
34. Uliczny Bieg Sylwestrowy – Trzebnica 2017 – 30 grudnia 2018 – POBIERZ PDF – informacje 2018 w przygotowaniu.

WYNIKI 2017

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zdobywanie nowych jej zwolenników.
 3. Kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych.
 4. Promocja Gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.
 5. Sportowe pożegnanie mijającego i powitanie Nowego Roku.

II. ORGANIZATOR

 1. Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu tel. 71 312 11 71
 2. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. KONTAKT

 • Dyrektor biegu: Janusz Pancerz
 • tel. 71 312 11 71
 • Strona internetowa biegu: www.biegsylwestrowy.pl

V. TRASA BIEGU

 1. Trasa czerwona: START – ul. Daszyńskiego, Rynek , Głowackiego Polna, do METY przy ul. Sienkiewicza.
 2. Trasa niebieska: START – ul. Daszyńskiego, Rynek, Głowackiego, Wałowa, Polna do METY przy ul. Sienkiewicza.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z elementami kostki brukowej.
 4. W biegach dzieci i młodzieży nie obowiązuje limit czasowy.
 5. Uczestnicy biegów muszą stosować się do poleceń wyznaczonych służb, obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. W biegach dzieci i młodzieży przewidziany jest limit 400 uczestników.

IV. UCZESTNICY, TERMIN I MIEJSCE

 1. Dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjów posiadający dokument tożsamości, zgodę rodzica na udział w zawodach.
 2. Biegi Dzieci i Młodzieży odbędą się dnia 30.12.2017 (sobota) od godziny 11:00, zgodnie z harmonogramem biegów:

TRASA CZERWONA (1000 m)

 • godz. 11.00 uroczyste otwarcie imprezy
 • godz. 11.10 dziewczęta rocznik 2007
 • godz. 11.15 chłopcy rocznik 2007
 • godz. 11 20 dziewczęta rocznik 2006
 • godz. 11.25 chłopcy rocznik 2006
 • godz. 11 30 dziewczęta rocznik 2005

TRASA NIEBIESKA (1200 m)

 • godz. 11.35 chłopcy rocznik 2005
 • godz. 11.40 dziewczęta rocznik 2004
 • godz. 11 45 chłopcy rocznik 2004
 • godz. 11 50 dziewczęta rocznik 2003
 • godz. 11 55 chłopcy rocznik 2003
 • godz. 12 00 dziewczęta rocznik 2002
 • godz. 12 05 chłopcy rocznik 2002

TRASA CZERWONA:

TRASA NIEBIESKA:

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Indywidualnie za miejsca I – III oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – upominki rzeczowe. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy, medale do 30 miejsca przy ogólnej liczbie ponad 400 uczestników.
 2. Puchary i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 3. Puchary i dyplomy w klasyfikacji klubów sportowych:
  Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m-ce – 15pkt, II m-ce – 12 pkt., III m-ce – 10 pkt, V m-ce – 9 pkt, V-VI m-ce – 8 pkt, VN-VIII m-ce – 7 pkt., IX-XII m-ce – 6 pkt, XIII-XVN mc-ce -5 pkt, XVNI-XXNI m-ce – 4 pkt, XXIV-XXIX m-ce – 3 pkt, XXX-XXXV m-ce – 2 pkt, XXXVI-XL m-ce -1 pkt

IX. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Zgłoszenia składać można poprzez stronę internetową: www. biegsylwestrowy.pl oraz w biurze organizatora ul. Kościelna 9 Hala Sportowa.
 2. Opłata startowa dla zgłoszeń grupowych przekazana winna zostać na konto numer 66 9591 0004 2001 0000 4079 0103 Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica W tytule przelewu wystarczy podać nazwę zgłoszonej drużyny.
 3. Wysokość opłaty startowej wynosi 5 zł od uczestnika.
 4. Dla zgłoszeń indywidualnych opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów.
 5. Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 8.00 w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9
 6. Potwierdzanie zgłoszeń, weryfikacja oświadczeń rodziców (opiekunów), wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.30 w biurze zawodów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biegi mogą być odwołane jedynie z powodu ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy posiłek oraz gorącą herbatę. Organizator zapewnia przebieralnie dla zawodników, ciepłą i zimną wodę w obiekcie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

XI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Mapa tras biegowych 33. Ulicznego Biegu Sylwestrowego 2017 – Bieg Dzieci i Młodzieży.
 2. Karta startowa.
 3. Oświadczenie rodzica (opiekuna)