Zapraszamy rodziny do udziału w symbolicznym biegu rodzinnym. Dzieci biorące udział w biegu otrzymają pamiątkowy medal. Obowiązuje limit stu startujących dzieci, dorośli nie są brani pod uwagę i nie otrzymują medalu. Zbiórka do biegu o godzinie 12:10 po starcie biegu głównego.

Regulamin Biegu Rodzinnego Trzebnica 2018

I.CEL

Popularyzacja biegania jako formy aktywności fizycznej.
Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Trzebnicy.

ORGANIZATOR

  1. Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  2. Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 31.12.2018 o godzinie 12:10.
Start przy ulicy Daszyńskiego, meta przy urzędzie gminy Trzebnica, plac Piłsudskiego 1.

IV.UCZESTNICTWO

  1. Zapisy w dniu biegu w namiocie obok Urzędu Gminy przy podium od godziny 10:00 do wyczerpania puli miejsc.
  2. W Biegu Rodzinnym mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym samodzielnie lub wraz z rodzicem, dziadkiem lub innym opiekunem prawnym.
  3. W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
  4. Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
  5. Limit uczestników biegu wynosi 100 miejsc (100 dzieci).
  6. Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
  7. Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje medal na mecie.
  8. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

V. DYSTANS

Bieg odbędzie się na symbolicznym dystansie ok .100 m.