Regulamin Biegu Krasnala Trzebnica 2016

I.CEL

Popularyzacja biegania jako formy aktywności fizycznej.
Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Trzebnicy.

ORGANIZATOR

Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu,

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Adres: ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 31.12.2016 o godzinie 13.30.
Start przy ulicy Daszyńskiego, meta przy urzędzie gminy Trzebnica, plac Piłsudskiego 1.

IV.UCZESTNICTWO

W Biegu Krasnala mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym samodzielnie lub wraz z rodzicem, dziadkiem lub innym opiekunem prawnym.
W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
Zapisy (odebranie numeru) zostanie uruchomione w biurze zawodów w dniu biegu.
Limit uczestników biegu wynosi 100 miejsc.
Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy w biurze zawodów do wyczerpania limitu miejsc.
Każdy młody uczestnik biegu otrzymuje słodki upominek na mecie.