Regulamin Biegu Rodzinnego Trzebnica 2017

I.CEL

Popularyzacja biegania jako formy aktywności fizycznej.
Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Trzebnicy.

ORGANIZATOR

  1. Gmina Trzebnica – Gminne Centrum Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  2. Współorganizatorzy: Straż Miejska, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 31.12.2017 o godzinie 11.00.
Start przy ulicy Daszyńskiego, meta przy urzędzie gminy Trzebnica, plac Piłsudskiego 1.

IV.UCZESTNICTWO

  1. W Biegu Rodzinnym mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym samodzielnie lub wraz z rodzicem, dziadkiem lub innym opiekunem prawnym.
  2. W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
  3. Zapisy (odebranie numeru) zostanie uruchomione w biurze zawodów w dniu biegu.
  4. Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
  5. Limit uczestników biegu wynosi 100 miejsc (100 dzieci).
  6. Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy w biurze zawodów do wyczerpania limitu miejsc.
  7. Każdy młody uczestnik biegu otrzymuje medal na mecie.
  8. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

V. DYSTANS

Bieg odbędzie się na symbolicznym dystansie ok .100 m.