Bieg Dzieci i Młodzieży

W przedostatni dzień roku 30 grudnia, Bieg Sylwestrowy tradycyjnie poprzedzi Bieg Dzieci i Młodzieży, zorganizowany  w ramach popularyzacji biegania wśród młodszych mieszkańców Gminy Trzebnica.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 8.00-10.30 w biurze zawodów. Mile widziane wcześniejsze zgłoszenia e-mailowe na: biegsylwestrowy@mcs.trzebnica.pl.

 • opłata startowa dla zgłoszeń grupowych przekazana winna zostać na konto numer
  56 9591 0004 2001 0017 4873 0005 Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji
  Trzebnica-Zdrój, 55-100 Trzebnica. W tytule przelewu wystarczy podać nazwę zgłoszonej drużyny. Opłata może być także uiszczona w dniu zawodów,
 • wysokość opłaty startowej wynosi 5 zł od uczestnika
 • dla zgłoszeń indywidualnych opłata startowa pobierana będzie w dniu zawodów,
 • biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 8.00 w Gminnej Hali
  Widowiskowo-Sportowej przy ul. 3 Maja w Trzebnicy,
 • potwierdzanie zgłoszeń, weryfikacja oświadczeń rodziców (opiekunów), wydawanie kart startowych w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.30 w biurze zawodów

Więcej informacji w regulaminie.