Konkurs na najoryginalniejsze przebranie

Wszystkich uczestników 36. Ulicznego Biegu Sylwestrowego – Trzebnica 2020 zapraszamy do  rywalizacji nie tylko sportowej. Przygotowaliśmy dla Was konkurs na najciekawszy i najbardziej wyjątkowy strój biegacza. Do wygrania nagrody rzeczowe ufundowane m. in. przez naszych sponsorów Brico Marche Trzebnica oraz palarnię kawy El Gato z Trzebnicy. W konkursie może wziąć udział każdy zgłoszony i zweryfikowany uczestnik wirtualnego biegu, który do dnia 1.01.2021 prześle na adres biegsylwestrowy@gckis.trzebnica.pl określone regulaminem biegu udokumentowanie udziału w wirtualnym biegu oraz zdjęcie/zdjęcia swojej osoby w przebraniu wraz z wydrukowanym numerem startowym tegorocznego biegu. Zdecydowaliśmy, że wybór zwycięzcy będzie należał do Was, a o tym kto wygra zadecyduje ilość zebranych „lubię to!” pod zdjęciem na profilu Biegu Sylwestrowego w Trzebnicy na facebooku. Liczymy na waszą kreatywność! Regulamin znajdziecie poniżej.

➡ do 1 stycznia (godz. 23:59) przyjmujemy zdjęcia konkursowe wraz z wynikami biegu. Pamiętajcie, że zdjęcia muszą być z numerem startowym (widocznym i czytelnym)

➡ najpóźniej do 4 stycznia publikujemy nadesłane zdjęcia na naszym profilu na facebooku

➡ do 10 stycznia (godz. 23:59) lajkujecie i serduszkujecie nadesłane zgłoszenia, wybierając to, które podoba się Wam najbardziej ➡ zwycięzcami będą osoby z największą ilością interakcji

➡ 11 stycznia nastąpi ogłoszenie wyników

Do wygrania nagrody – ekspres ciśnieniowy Delonghi, tablet Lenovo, zegarek Garmin, a także nagrody od naszych sponsorów Bricomarche Trzebnica oraz palarni kawy El Gato Coffee Roasters Liczymy na Waszą kreatywność!


Numer startowy możecie pobrać i wydrukować po zalogowaniu się do swojego konta datasport. Dostępne jest ono również na liście zgłoszonych uczestników.

PIERWSZE MIEJSCE – Ekspres ciśnieniowy Delonghi Magnifica
DRUGIE MIEJSCE – Tablet Lenovo M10
TRZECIE MIEJSCE – Zegarek sportowy Garmin Forerunner
NAGRODA WYRÓŻNIENIA
NAGRODA WYRÓŻNIENIA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJORYGINALNIEJSZE PRZEBRANIE

podczas 36. Ulicznego Biegu Sylwestrowego Trzebnica 2020 – Wirtualnie
w dniach 30.12.2020 – 1.01.2021

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy
z siedzibą przy ul. Prusickiej 12, 55-100 Trzebnica.

2. W konkursie może wziąć udział każdy zgłoszony i zweryfikowany uczestnik wirtualnego biegu, który do dnia 1.01.2021 prześle na adres biegsylwestrowy@gckis.trzebnica.pl określone regulaminem biegu udokumentowanie udziału w wirtualnym biegu oraz zdjęcie/zdjęcia swojej osoby w przebraniu wraz z wydrukowanym numerem startowym tegorocznego biegu.

3. Konkurs przeprowadzony zostaje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GCKiS oraz członkowie ich rodzin.

6. Przesłane zdjęcia zostaną umieszczone na profilu Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy na portalu facebook najpóźniej w poniedziałek 4.01.2021.

7. Wówczas rozpocznie się głosowanie poprzez „polubienie” zdjęcia. Trwać ono będzie do 10.01.2021, godz. 23:59. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby z największą liczbą interakcji.

8. Wyłonieni zwycięzcy konkursu otrzymają (przesyłką kurierską na podany w zgłoszeniu adres) nagrody rzeczowe wartości ok. 1500 zł za I miejsce; ok. 1000 zł za drugie miejsce, ok. 500 zł za trzecie miejsce. Organizator dopuszcza także możliwość ufundowania nagród dodatkowych, tzw. wyróżnień.

9. Przesyłając zdjęcia konkursowe, po zaakceptowaniu Regulaminu Biegu, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami załączników do Regulaminu Biegu.

10. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

11. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez wyłonionego laureata Komisja przyzna nagrodę kolejnemu uczestnikowi Konkursu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów.

14. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.