Dekoracje kategorii wiekowych

 

W tym roku zmieniamy czas dekoracji kategorii wiekowych tak aby zawodnicy i zawodniczki, którzy znajda się na podium mogli to zrobić tuz po ukończeniu biegu. Dekoracje kategorii wiekowych rozpoczynamy już w czasie trwania biegu od godziny 12:45. Począwszy od kategorii M/K 16. Następnie systematycznie będą ogłaszane kolejne dekoracje w odstępach ok. 5 minut. Oto cały plan minutowy na biegu.

Plan Minutowy

Pozostałe wydarzenia będą się odbywać w następującym harmonogramie:

 • 8:00 – otwarcie biura zawodów – bieg główny na 10 km
 • 11:00 – rozpoczęcie wykonywania zdjęć w konkursie na najlepsze przebranie (przed Urzędem Gminy, przy podium)
 • 11:30 – zakończenie zdjęć (kolejna tura po zakończeniu biegu głównego od 13.30 w tym samym miejscu)
 • 11:45 – wręczenie czeku charytatywnego dla beneficjenta biegu
 • 12:00 – Start biegu na 10 km
 • 12:10 – zbiórka do Biegu Rodzinnego (brama startowa biegu)
 • 12:15 – start Biegu Rodzinnego
 • 12.45 – rozpoczęcie dekoracji kategorii wiekowych (podium przy urzędzie gminy)
 • 13:30 – zakończenie dekoracji kategorii wiekowych (podium przy urzędzie gminy)
 • 13.30 – zakończenie biegu głównego
 • 13.35 – dekoracja zwycięzców kategorii gmina Trzebnica, Open.
 • 13.45 – wręczenie nagród rzeczowych
 • 13.50 – zakończenie biegu